10% για εγγραφή στο Newsletter

ΒΙΟ Ελληνικό τσάι του βουνού

GRAND (35g)

ΒΙΟ Ελληνικό τσάι του βουνού

PETIT (15g)

Εταιρική Υπευθυνότητα

Corporate Social Responsibility

As part of our Corporate Responsibility Society and with respect for our consumers and the environment, we are committed to ensuring that all production processes followed are 100% natural and environmentally friendly. As well as our all the materials of our teapot and the cup are exclusively recyclable.

Our production is completed naturally without injuring the plant, carefully following its natural production process avoiding any overproduction tactics, as well as during the processing and packaging of the product.

The final plant that reaches the customer is as natural as if he collected it and enjoyed it directly on Mount Olympus.